Wachtelhunden som kortdriver

I Sverige brukes wachtelen hovedsakelig til klauv-vilt, men Wachtelhunder driver også hare og kanin, samt rev og annet rovvilt. Rasen kan dessuten brukes til villsvinjakt.

Wachtelhundens virkelige spesialitet er å fungere som kortdrivende hund i viltrike jordbruksområder, der de kan avsøke snar, kratt og tre-holt og mindre skogteiger etter hjortevilt. De fleste driver noen minutter, og los-tider over 15 minutter etterstrebes ikke. Søket er videre og mer selvstendig enn hva som er tilfellet med spaniel-rasene.

Wachtelen skal drive med rikelig og hørbar los-føring, være spor-nøye og normalt arbeide med lav hodeføring. Den blir ikke lenge på tap, men returnerer raskt til føreren. Det som gjør wachtelen særdeles godt egnet til dette arbeidet er et selvstendig søk, en tett og hørbar los-føring, sammen med en samarbeidsvilje som gjør at hunden avbryter drevet og vender tilbake til føreren når los-dyret tar ut av området.